Vegetačná strecha - ako na to?

Vegetačná strecha je skvelý spôsob, ako priniesť do husto zastavaného územia viac zelene. Okrem komerčných objektov sa dá realizovať aj na rodinných domoch.  Ak uvažujete o zelenej streche, prezradíme vám, ako sa vopred pripraviť.

Projekt vegetačnej strechy

Pred realizáciou vegetačnej strechy je potrebné spracovať projekt. Nevyhnutná je spolupráca s odbornou firmou, ktorá takéto strechy realizuje a pozná ich úskalia. Zelená strecha sa totiž nedá spraviť len tak. Potrebné je posúdenie únosnosti strešnej konštrukcie, dôkladné vyspádovanie strechy do vpustí, návrh jednotlivých vrstiev strechy aj samotnej zelene. Cenovú ponuku očakávajte spravidla až po obhliadke, resp. naštudovaní projektu vášho budúceho domu. Vegetačná strecha sa dá spraviť existujúce domy aj domy, u pri ktorých sa ešte nezačalo so stavbou.

Realizácia vegetačnej strechy

Zrejme najpodstatnejším faktorom, na ktorý je potrebné myslieť, je únosnosť strešnej konštrukcie. Zaťaženie vegetačnou strechou môže byť totiž vyššie ako pri klasickej krytine. Extenzívne strechy ale majú nízke zaťaženie, to znamená, že pre väčšinu striech sa dá nájsť vhodné riešenie. Kým v minulosti bol s realizáciou šikmých zelených striech problém, dnes už existujú optimálne riešenia aj pre strmé strechy či dokonca steny. Dôležitá je tiež ochrana voči prerastaniu koreňov. Preto sa pri nových domoch zelené strechy zakladajú na hydroizolácii, ktorá musí byť spravená naozaj poctivo. Pri dodatočnej realizácii na staršej streche sa používa fólia proti prerastaniu koreňov.

Zanedbať sa nesmie ani odvodnenie strechy. Použitý substrát by mal byť schopný vsiaknuť dažďovú vodu, ktorej prebytok sa zachytáva v hydroakumulačnej vrstve. Akumulačná schopnosť závisí od použitého materiálu  (akumulačná textília, nopová fólia, akumulačný substrát a pod.). Pri intenzívnych dažďoch musí samozrejme voda odtekať buď do dažďovej kanalizácie, vsakov. Ak chcete vodu využívať na polievanie záhrady, môže odtekať do nádrže. V prípade šikmej strechy je dôležité použiť aj spomaľovače odtoku.  

Údržba vegetačnej strechy

Na každú vegetačnú strechu musí byť zabezpečený prístup, kvôli jej pravidelnej údržbe. Zeleň si bude vyžadovať starostlivosť v závislosti od vysadených druhov. Bude potrebovať hnojenie, niekedy aj zalievanie, ktoré sa dá vyriešiť tiež automatickým zavlažovacím systémom. Tak ako v záhrade, aj na streche sa časom objavia nálety iných rastlín, ktoré treba odstraňovať. Zbavovať sa budete musieť aj nafúkaného lístia a odumretých rastlín alebo bude potrebné rastliny prestrihať, ak sa príliš rozrastú.

admin